Type stenen

Alle rechthoekige en vierkante stenen kunnen gelegd worden met de StraatMaat Ecolegger.
Halfsteens-, elleboog-, keper-, blokverband-, klezoorverband, noem maar op.

Vanuit de steenhandel kunnen op zaagstukken op maat aangeleverd worden. Voor het veel toegepaste keperverband in de wegenbouw is dit ideaal om de volledige weg in één keer te leggen, zonder dat er nawerk op de knieën is.
Ook bisschopsmutsen kunnen moeiteloos gelegd worden, en voor het geval knippen wenselijk is, kan er gebruik gemaakt worden van een houten muts met een handvat er op, die na het vleien verwijderd kan worden om plaats te maken voor knipstenen.

De stenenhandel kan nieuwe stenen aanleveren op pallet, reeds in legverband. Dit kost circa één euro meer, per m². Met de StraatMaat Ecolegger is dit niet nodig, zodat er op de inkoop bespaard kan worden, wat de machine snel aantrekkelijk maakt voor gebruik bij nieuw materiaal.

De StraatMaat Ecolegger kan moeiteloos een fiets, wandel of suggestiestrook leggen. Omdat de baan recht uit de machine glijdt, kan de stratenmaker zelf invulling geven aan een patroon.